۱۴۰۹۱۳۹۹
محسن+مومنی+شریف+محمدمهدی+دادمان

تغییر رییس حوزه هنری⇐آقازاده وزیر اصلاحات، جای مومنی‌شریف را گرفت

سینماروزان: نزدیک به دو سال بعد از تغییر و تحول در ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، رییس حوزه هنری هم تغییر کرد. به گزارش سینماروزان محمدمهدی [...]
image_print