۲۹۰۳۱۴۰۰

تعلیق اکران “محمد(ص)” تا اواخر پاییز ۹۴؟!

سینماژورنال: اینکه واحد مرکزی خبر در اخبار شبانگاهی خود گزارشی ویژه از پروژه سینمایی “محمد(ص)” مجیدی رفته و البته خبر از این دهد [...]
image_print