۰۱۰۴۱۴۰۰

چرا از “ماهی سیاه کوچولو” مراقبت نکردید خانم زارعی؟!

سینماژورنال/ورتا چمانی: یا نگویید می خواهیم فیلمی با محوریت حماسه آمل بسازیم یا وقتی بناست از یکی از حماسی ترین جلوه های انقلابی مردم [...]
image_print