۲۵۰۳۱۴۰۰

مرگ یک کارگر، تولید فیلم تازه اسکورسیزی را به تأخیر انداخت!

در شرایطی که مارتین اسکورسیزی فیلمبرداری تازه ترین اثرش با نام “سکوت” را در پایتخت تایوان آغاز کرده بود اما مرگ یکی از کارگردان [...]
image_print