۰۳۱۱۱۳۹۹

معرفی فیلم‌های تجربی راه‌یافته به پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید

سینماژورنال: فیلم‌های تجربی راه یافته به بخش مسابقه اصلی «پنجمین جشنواره فیلم مستقل خورشید» معرفی شدند.به گزارش سینماژورنال هیئت انتخاب [...]
image_print