۰۳۰۹۱۳۹۹
پردیس+سمرقند

اختصاصی سینماروزان⇐حذف پنج فیلم از فهرست  ۲۱ فیلم متقاضی اکران نوروزی+فهرست ۱۶ متقاضی باقیمانده

سینماروزان: با حذف پنج فیلم از فهرست اولیه اکران نوروز، شمار فیلمهای باقیمانده برای اکران نوروز به ۱۶ فیلم رسید. به گزارش سینماروزان [...]
image_print