۱۲۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه همکاری کارگردان بفروش با کارگردان نفروش!!+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با دو فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان فرزاد موتمن که کمدی پرفروش “چشم و گوش [...]
image_print