۱۵۰۹۱۳۹۹

ادعای پرسش‌برانگیز رسانه اصولگرا ⇐واگذاری تولید سریال تاریخی صدوچهارقسمتی(!) به احمدرضا درویش!

سینماروزان: در دوران بی‌پولی تلویزیون که حتی وضعیت تولید سریالهایی نظیر “موسی(ع)” بعد از مدتها پیگیری به جایی نرسیده اینکه خبر [...]
image_print