۱۵۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه نمایش برنده سیمرغ مردمی فجر+صدور پروانه برای تهیه‌کننده “هفت”+صدور یک پروانه دیگر

  سینماروزان: شورای صدور پروانه نمایش فیلهای سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. مجتبی امینی تهیه‌کننده فعلی “هفت” پروانه [...]
image_print