۲۵۰۳۱۴۰۰

فرشاد پیوس: طی ۱۱ سال حضورم در پرسپولیس یک میلیون هم گیرم نیامد/ناصر هنوز زیر آوار است!

سینماژورنال: سینمای ایران آن قدر تک ژانری شده که یادش رفته می تواند فقط بخشهایی از زندگی چهره های مطرح ایران را زمینه ای کند برای درامهای [...]
image_print