۰۱۰۴۱۴۰۰

شرط شورای صنفی نمایش برای اکران “استراحت مطلق”؛ ذکر نسبت خانوادگی عطاران و همسرش در تیتراژ

سینماژورنال: تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی با نام “استراحت مطلق” هرچند نتوانست مجوز حضور در جشنواره را به دست آورد اما قراردادش [...]
image_print