۰۶۰۹۱۳۹۹
شمال+مازندران

صدور پروانه برای “شپلوتکا”ی مازنی؟؟!

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با یک فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان فیلمنامه “شپلوتکا” به تهیه‌کنندگی [...]
image_print