۲۵۰۳۱۴۰۰

درآمد این شوی لباس به حساب کدام بازیگران واریز میشود؟

سینماژورنال: بعضا در کشور ما که کشوری اسلامی است مراسمی برگزار میشود که شاید اگر بدون دانستن نام کشور وارد آن شوی گمان کنی که در نشستی [...]
image_print