۰۶۰۹۱۳۹۹

برگزاری داوری “شایعه و کرونا”

سینماروزان: جلسه داوري مسابقه سراسري “شايعه و كرونا” با حضور داوران مسابقه برگزار شد. علاوه بر داوران مسابقه مشتمل بر عليزاده، [...]
image_print