۰۶۱۱۱۳۹۹

ادعاهای دبیر جشنواره‌ای که نشستش در یک مکان دولتی برگزار شده و نمایش فیلمهایش هم در یک سینمای دولتی انجام می‌گیرد⇐دولتی نیستیم/مردم‌نهادیم!!!⇔سینماروزان: به صراحت و با صدای بلند نام سازمان مردم‌نهادتان را اعلام کنید

سینماروزان: نقدهای شفاف رسانه های مستقل به فراگیری برگزاری جشنواره هایی بی  کارکرد روشن و اغلب کم مخاطب در سازوکار دولتی و با بودجه های [...]

مورد عجیب فروش بلیتهای سینما فلسطین از طریق یک سایت اینترنتی⇐مگر سینما فلسطین سینمای مختص اعضای خانه سینما نبود؟؟+عکس

سینماژورنال: در حالی که بنا به گفته دست اندرکاران پیش فروش اینترنتی بلیتهای جشنواره استقبال از پیش فروش آن قدر بود که باعث شد ظرف همان [...]
image_print