۱۴۰۹۱۳۹۹
سینماشهرقصه

#سینماشهرقصه ( #کیوان_علیمحمدی ) ؛ مطلوب ممدحسن عشق بهروز!

سینماروزان/محمد شاکری: ➕فضاسازی ملموس و قابل باور از قبل و بعد انقلاب؛ با ترکیب تصاویر آرشیوی و نماهای بازسازی شده ➕ از طوقی، قیصر، کندو، [...]
image_print