۰۱۰۴۱۴۰۰

دفاع دختر جوان از پدرِ متهم به اختلاس در دانشگاه شهیدبهشتی

سینماژورنال: کندوکاو در حیطه های مختلف اجتماع اطرافمان هرازگاه ما را در برابر تصاویری قرار میدهد که به شدت زمینه سینمایی شدن دارند. تصاویری [...]
image_print