۰۴۰۹۱۳۹۹
سپیده+حیدرآبادی

انتصاب مدیر روابط عمومی موزه سینما

سینماروزان: مهران عباسی مدیرعامل موزه سینما سپیده حیدرآبادی را به عنوان مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل موزه منصوب کرد.در متن حکم [...]
image_print