۱۲۰۹۱۳۹۹
مانکن

صدور پروانه ساخت برای “مانکن”سازان/صدور پروانه برای داداش کوچیکه مدیرعامل خانه سینما+صدور چهار پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت با تولید شش فیلمنامه موافقت کرد.به گزارش سینماروزان ایرج محمدی-حسین سهیلی زاده که در هفته های اخیر [...]
image_print