۱۲۰۹۱۳۹۹
سعید-ملکان

صدور پروانه کارگردانی برای مجری طرح «شهرزاد»!+صدور پروانه برای محمدعلی سجادی بدون اکران فیلم قبلی+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با سه فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان محمدعلی سجادی که یک فیلم اکران نشده به [...]
image_print