۲۸۱۰۱۳۹۹

مستند ناصر حجازی رفع توقیف شد/برای تماشای فیلم به سینما سپیده بروید

سینماژورنال: با توجه به رای صادره شعبه ۱۰ بازپرسی ناحیه ۲۸ تهران، فیلم مستند «من ناصر حجازی هستم» رفع توقیف شد. به گزارش سینماژورنال در [...]
image_print