۱۲۰۹۱۳۹۹
سعید+رجبی+فروتن

نخستین اظهارات تازه‌ترین معاون نظارت⇐مادام که مقررات تغییر نکند، صدور پروانه‌های ساخت و نمایش ادامه خواهد داشت!/باید بانوان هنرمند و صاحب‌نظر در شوراهای نظارتی سینما حضور داشته باشند!!/ رای قطعی درباره فیلمهای توقیفی را شورای عالی اکران صادر خواهد کرد!/ساترا در فرایند صدور انبوه مجوزهای وی‌او‌دی، هیچ نقشی برای سازمان سینمایی قائل نشده!!/زعامت وی‌او‌دی‌ها را باید به مرکز ملی فضای مجازی سپرد

سینماروزان: سعید رجبی‌فروتن آخرین معاون نظارت ساختار سینمای اعتدال است؛ ساختاری که تاکنون سه رییس را به خود دیده ولی هیچ کدام از این [...]

سعید رجبی‌فروتن ۶۰ساله؛ “همه گزینه روی میز”انتظامی برای معاونت نظارت؟!

سینماروزان: یک هفته بعد از آن که سینماروزان خبر جدایی محمدمهدی طباطبایی‌نژاد از معاونت نظارت را داد حالا رییس سینما، جانشین طباطبایی‌نژاد [...]
image_print