۰۶۰۹۱۳۹۹
هادی حجازی‌فر+شهید مهدی باکری

(۵+۱) چالش هادی حجازی‌فر برای کارگردانی پروژه “شهید باکری”

سینماروزان: هادی حجازی‌فر همیشه و از همان روزهایی که به عنوان بازیگر نامش سر زبان ها افتاد، در مصاحبه هایش دائم تاکید می کرد که قصدش از [...]
image_print