۱۱۰۹۱۳۹۹

بعد از تقدیر توسط قوه قضاییه ⇐حالا روایت جانشین ناجا از توافق با عوامل «متری شش و نیم» پیش از برگزاری جشنواره!!

سینماروزان: «متری شش ونیم» که با حمایت محمدصادق رنجکشان سرمایه گذار چندفیلمه تولید شد از جمله فیلمهای سالیان سینمای ایران است که تصویری [...]
image_print