۲۷۰۷۱۳۹۸

بالاخره و بعد از بیش از ده سال⇐ مدیر پردیس ارگانی آزادی تغییر کرد!!

سینماروزان: بالاخره و بعد از بیش از یک دهه مدیر پردیس ارگانی آزادی تغییر کرد. به گزارش سینماروزان از سال ۸۶ و با راه اندازی مجدد پردیس [...]
image_print