۰۴۰۹۱۳۹۹
راننده+اسنپ+تاکسی+نقشه+خوان

چگونه یک زیردست جایگزین مدیر متورم شد؟؟؟

سینماروزان: هرچقدر هم که درباره اهمیت حفظ تواضع و فروتنی بخصوص بعد از کسب مناصب مهم تاکید می‌شود باز آنچه بیشتر نمود دارد، تورم کوتوله‌های [...]

دستورالعمل صریح رهبر انقلاب پیش روی صداوسیما⇐بخت آزمایی را ترویج نکنید!!!

سینماروزان: حجم بالای تبلیغات مشتمل بر کد دستوری یا “ستاره چیز مربع” در صداوسیما نه تنها با انتقاد هنرمندان و اهالی رسانه مواجه [...]

یک رسانه اصولگرا خطاب به مدیران صداوسیما⇐اگر واقعا “ستاره چیز مربع”ها برای شما گرفتاری ایجاد کرده اند چرا به دنبال تعدیل هزینه های سازمان نیستید؟؟/چرا با برون سپاری پروژه ها و تعطیلی شبکه های کم مخاطب، بودجه سازمان را مدیریت نمیکنید؟؟

سینماروزان: افزایش بی رویه برنامه های تولیدی متصل به کدهای دستوری یا همان “ستاره چیز مربع” با انتقاد برخی از مدیران سازمان هم مواجه [...]
image_print