۲۹۰۳۱۴۰۰

ستاره اسکندری: منتقدان بجای سوت زدن بروند با وزیر ارشاد صحبت کنند

ستاره اسکندری می‌گوید: اهالي و منتقدان تئاتر به جاي سوت زدن، اعتراضات و واكنش‌هاي سطحي مثل سوت زدن، چرايي داشته باشيد. من مي‌گويم آدم‌ها [...]
image_print