۱۲۰۹۱۳۹۹

تثبیت نظارت شورای صنفی نمایش بر اکران آنلاین+چند مصوبه دیگر برای افزایش فروش نازل(!؟) سینماها و کمک به آثار روی پرده

سینماروزان: پیشتر شورای صنفی نمایش مصوب کرده بود که بر اکران آنلاین نظارت داشته باشد تا فیلمهایی که به‌دنبال اکران آنلاین هستند از مسیر [...]
image_print