۱۰۰۹۱۳۹۹

روابط عمومی سازمان سینمایی تاکید کرد⇐اگر ستاد ملی کرونا اجازه دهد سینماها از عیدفطر بازگشایی خواهند شد!/الویت نمایش با اکران فیلمهای اسفندماه و سپس فیلمهایی است که برای اکران نوروزی درنظر گرفته شده بود/مخاطبان در سینماها باید ۲ صندلی در میان بنشینند!!

سینماروزان: شورای صنفی نمایش هفته پیش فعالیت خود را استارت زده و سینماداران هم آماده‌اند که فعالیت اختیاری خود را از عیدفطر سر گیرند؛ [...]
image_print