۱۴۰۹۱۳۹۹
سالن+سینما+آیکون

وزارت بهداشت، رئوس فاصله‌گذاری اجتماعی در سالن‌های سینما در دوران پساکرونا را مشخص کرد+متن کامل دستورالعمل سینمایی وزارت بهداشت

سینماروزان: هرچند بعید است تعطیلی کرونایی سینماها به این زودیها پایان پذیرد ولی معاونت بهداشت وزارت بهداشت با انتشار دستورالعمل فاصله‌گذاری [...]
image_print