۱۴۰۹۱۳۹۹
سازمان بازرسی کل کشور

اعتراف رییس هیات مدیره خانه سینما به ورود سازمان بازرسی در غائله عیدی میلیاردی ارشاد

سینماروزان: حواشی توزیع عیدی میلیاردی۹۸ ارشاد میان سینماگران بیش از یک‌ سال ادامه پیدا کرده و هنوز مشخص نیست چرا عیدی میلیاردی ارشاد [...]
image_print