۰۶۰۹۱۳۹۹

دستورالعمل صریح رهبر انقلاب پیش روی صداوسیما⇐بخت آزمایی را ترویج نکنید!!!

سینماروزان: حجم بالای تبلیغات مشتمل بر کد دستوری یا “ستاره چیز مربع” در صداوسیما نه تنها با انتقاد هنرمندان و اهالی رسانه مواجه [...]
image_print