۰۳۰۴۱۴۰۰

رضا داوری اردکانی: جنتی می‌گفت هر چه می‌خواهید بنویسید و منتشر کنید/قوچانی مرا علم‌ستیز معرفی کرد!

سینماژورنال: رضا داوری اردکانی متفکر ایرانی و استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه تهران است. او از سال ۱۳۷۷ ریاست فرهنگستان علوم ایران [...]
image_print