۲۹۰۳۱۴۰۰

بازیگر “مرگ ماهی” ۱۲ روز زیر ملحفه بود اما یک ریال هم دستمزد نگرفت!!!

رابعه مدنی بازیگر نقش مادری مرحوم در “مرگ ماهی” از این گفته که هرچند حدودا ۱۲ روزی زیر ملحفه سفید حضور داشت تا نماهای مربوط به حضور [...]
image_print