۱۴۰۹۱۳۹۹

تولید کمدی ایرانی-آمریکایی “کووید-۲۰” توسط کارگردان “سلام بمبئی”

  سینماروزان: کارگردان “سلام بمبئ” به‌دنبال تولید یک کمدی دوملیتی با محوریت “کووید۲۰” است! به گزارش سینماروزان این کمدی [...]
image_print