۰۱۰۴۱۴۰۰

سیامک انصاری: خانم دکتری در اعتراض به “در حاشیه” گفته بود آنقدر این سریال بیخود است که حتی یک قسمت از آن را هم ندیدم!!!

سینماژورنال: حواشی عجیبی که به واسطه شوخی با جامعه پزشکی در سریال “در حاشیه” مهران مدیری همزمان با فیلمبرداری آن آغاز شده بود همچنان [...]
image_print