۲۴۰۳۱۴۰۰

داریوش مهرجویی: از وزارت اطلاعات تماس گرفتند و گفتند با “سنتوری” مشکلی نداریم/ آن اتفاق{توصیف منتقدان با یک واژه دوحرفی!} ظلم تام و تمام بود

سینماژورنال: داریوش مهرجویی کارگردان مطرح ایرانی هرچند در ساخته های اخیرش چنان که باید نتوانسته توجه مخاطبان را جلب کند اما همچنان سرپاست [...]
image_print