۱۴۰۹۱۳۹۹
داوود+رشیدی+احترام+برومند

ابراز تاسف احترام برومند از نام‌گذاری خیابانی بی‌ربط به نام همسرش داوود رشیدی

سینماروزان: بیش از یک سال از تصمیم شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابان معارف واقع در محدوده اوین به نام داوود رشیدی گذشته است و بناست [...]
image_print