۱۵۰۹۱۳۹۹
مرتضی فاطمی+یوسف حاتمی کیا+علی طلوعی+جعفر صانعی مقدم

صدور پروانه برای آقازاده حاتمی‌کیا و یک آقازاده تلویزیونی+صدور پروانه ساخت برای مدیر هنروتجربه+صدور پروانه تهیه‌کنندگی برای فعال نمایشگاه‌های انرژی دولت تدبیر+فهرست کامل پروانه‌های صادره

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با تولید هشت فیلم نامه، سه مجوز کارگردانی اول و یک مجوز تهیه کنندگی موافقت کرد. به گزارش [...]
image_print