۱۴۰۹۱۳۹۹
پردیس+زندگی

دستور تازه شورای صنفی نمایش⇐اکران “ارتش سری” و “شنای پروانه” از چهارشنبه

سینماروزان: عدم اقبال برخی سینماداران به بازگشایی و عدم اقبال مخاطبان به سینماهای بازگشایی شده با آثار کهنه موجب شد که شورای صنفی نمایش [...]

عاقبتِ بی‌اعتنایی به قول و قرار با صاحبان آثار تازه⇐بازگشایی سینماها با فیلمهای کهنه و دیده‌شده!

سینماروزان: بی‌اعتنایی مدیران سینمایی به قول و قرارهای قبلی با صاحبان دو فیلم تازه‌ای که بنا بود از ابتدای تیر اکران شوند، منجر شد به [...]
image_print