۰۴۰۴۱۴۰۰

کارگردان برتر فجر؛ شکست خورده اصلی انتخابات خانه سینما!/ همکار سالهای اخیر منوچهر محمدی؛ پیروز اصلی انتخابات

سینماژورنال: مجمع عمومی خانه سینما و انتخابات مربوط به شناسایی هیات مدیره جدید این نهاد در حالی برگزار شد که شاید هیچ کس فکرش را هم نمی [...]
image_print