۲۷۱۰۱۳۹۹

برنده سيمرغ بهترین بازیگری⇐ آقاي فخيم‌زاده! چرا مصلحتي بودن جايزه مرا تأييد مي‌كني و مي‌گويي من راي ندادم؟

سینماژورنال: حدودا یک ماه بعد از پایان جشنواره سی و چهارم فیلم فجر همچنان حواشی اختتامیه و توزیع سیمرغها ادامه دارد. به گزارش سینماژورنال [...]
image_print