۲۵۰۳۱۴۰۰

آوازخوانی بازیگر “اجاره‌نشینها” با تکخوان ارکستر سمفونیک در خط مقدم!!!

سینماژورنال: رشید وطن دوست از جمله خوانندگان قدیمی اپراست. وی که به توصیه منوچهر بیگلری سراغ آوازخوانی رفته بود بیست سال تکخوان ارکستر [...]
image_print