۲۹۰۳۱۴۰۰

احمد احمدی: کانون ایران نوین فقط شریک تولید “رد کارپت” بود/برایم مهم است که شرافتمندانه و مستقل فیلم تهیه کنم و نه با استفاده از سرمایه‌های عمومی مملکت!/شاید با عطاران یک ملودرام جدی تولید کردیم

سینماژورنال: احمد احمدی وقتی پس از سالها فعالیت به عنوان عکاس و مدیر فیلمبرداری سراغ تهیه کنندگی آمد فیلمی را تولید کرد به نام “رد [...]
image_print