۱۰۰۹۱۳۹۹
آتیلا+پسیانی+فاطمه+نقوی+ستاره+پسیانی

تعریض آتیلا پسیانی به فقدان آینده‌ای روشن در ایران⇐ اگر امید به زندگی در این کشور بیشتر بود، بچه‌های بیشتری داشتم!!+ذکر خاطره‌ای از نومیدی جمیله شیخی به کار هنری در ایران

سینماروزان: نبود آینده‌ای روشن برای جوانان و نوجوانان ایرانی بسیاری از خانواده‌ها را واداشته که به‌دنبال مجالی برای فرستادن فرزندان [...]
image_print