۲۵۰۳۱۴۰۰

بازیگر زنی که در جشن تصویرسال به همخوانی پرداخته بود: برای این اجرا تمرین چندانی نداشتم/ اجرای قطعه ای از محمد نوری، انتخاب خودم بود

سینماژورنال: غزل شاکری هنرمند محجوبی است که هرچند به واسطه مادرش فرشته طائرپور وارد حیطه بازیگری شد اما در سالهای اخیر سعی کرده توانایی [...]
image_print