۰۵۰۹۱۳۹۹
سامانه+ویدیوی+درخواستی

دو جشنواره مقاومت و حقیقت هم آنلاین شدند⇐همچنان امیدواریم این آنلاین شدن کرونایی به کاهش چشمگیر هزینه‌ها منجر شود و نه تغییر روش هزینه‌ها!

سینماروزان: بعد از آن که کرونا اسباب خیر شد و جشنواره کودک را آنلاین نمود حالا از یک طرف جشنواره مقاومت از آنلاین شدن خبر داده و از طرف [...]
image_print