۲۷۱۱۱۳۹۷

«قانون مورفی» ۸میلیاردی شد/«مارموز» ۶٫۵میلیاردی شد و «کلمبوس» ۵میلیاردی/«پاردایس» دومیلیارد را رد کرد/«تخته گاز» از ۱٫۵میلیارد عبور کرد/فیلم ضدفتنه «آشغالها…» دوروزه ۳۰۰میلیون را رد کرد/شکست سنگین فیلم ارگانی «سوءتفاهم» و فیلم «قرارمون پارک شهر» که تیزرهایش شبکه‌های مختلف را دربرگرفته!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: بعد از پایان جشنواره فجر و بازگشت اکران به شرایط عادی، هفت فیلم مختلف روی پرده رفته اند ولی اسفناک آن که فروش اغلب آنها نازل [...]

«قانون مورفی»۷میلیاردی شد/«کلمبوس» در آستانه ۵میلیاردی شدن/«پارادایس» در مرز ۲میلیارد/«دزد و پری۲» ۱٫۵میلیارد را رد کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: «قانون مورفی» به لطف نماهای استاندارد تعقیب و گریزش توانسته فروش خود را از ۷میلیارد بگذراند و به دنبال آن «بمب» نیز در آستانه [...]

«بمب» به ۷میلیارد نزدیک شد/ «قانون مورفی» ۶٫۵میلیارد را رد کرد/«مارموز» ۶میلیاردی شد/«دزد و پری۲» در مرز ۱٫۵میلیارد/«پارادایس» میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: هرچند تصور میشد با آغاز جشنواره فروش فیلمها دچار افتی فاحش شود ولی جالب است که کمدی «پارادایس» که چهار سال بعد از توقیف در [...]

«بمب» ۶٫۵میلیارد را رد کرد/«مارموز» ۶میلیاردی شد/«قانون مورفی» از ۵میلیارد عبور کرد/«پیشونی سفید۲» در مرز ۴٫۵میلیارد/«دزد و پری۲» میلیاردی شد/«پارادایس» دوروزه ۲۰۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: هر چه به موعد برگزاری جشنواره نزدیکتر میشویم حجم فیلمهای روی پرده هم بیشتر میشود و همین حالا بیش از ۲۰ فیلم مختلف روی پرده [...]

«بمب…» شش میلیاردی شد/«مارموز» ۵میلیارد را رد کرد/«کلمبوس» در مرز ۴میلیاردی شدن/«قانون مورفی» ۳میلیاردی شد/«دزد و پری۲» مماس با میلیارد/قعرنشینی فیلمهای کودکی که منطق تولیدشان مشخص نیست+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش «بمب…» است که توانسته فروشش را از ۶میلیارد عبور دهد و به دنبال آن نیز کمدی «مارموز» قرار دارد که ۵میلیارد [...]

«هزارپا» بعد از ۴۰میلیاردی شدن، همچنان تشنه کسب درآمد است/«مغزها…» ۱۳میلیاردی شد/ «بمب…» در آستانه ۶میلیارد/«مارموز» مماس با ۵میلیارد/«کلمبوس» ۳میلیاردی شد/«قانون مورفی» در مرز ۲میلیارد/«دزد و پری۲» نیم میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: باز شدن در اکران در نیمه دوم سال، در اواخر ماه دهم سال به شلوغی بیش از حد اکران منجر شده و همین حالا همزمان با هم بیش از ۲۰ فیلم [...]

«هزارپا» با رد کردن ۴۰میلیارد، همچنان پرمشتری است/«بمب» ۵میلیاردی شد/«مارموز» و «پیشونی سفید۲» ۴میلیارد را رد کردند/«قانون مورفی» ۲روزه به نزدیکی نیم میلیارد رسید/«دزد و پری۲» در مرز نیم میلیارد قرار گرفت/امتداد قعرنشینی فیلم تازه باران کوثری+آمار کامل فروش

سینماروزان: «هزارپا» آخرین روزهای اکران خود را با معدودی سالن آن هم در شهرستان ادامه میدهد در شرایطی که ۴۰میلیارد و ۲۰۰میلیون فروش داشته [...]

«هزارپا» با عبور از ۴۰میلیارد میتازد/«مغزها…» مماس با ۱۳میلیارد/«بمب…» ۳میلیارد را رد کرد/«لازانیا» در آستانه ۴٫۵میلیارد/«پیشونی سفید۲» ۴میلیاردی شد/رقابت نزدیک «کلمبوس» و «مارموز»/قعرنشینی فیلمهای باران کوثری و ساره بیات+آمار کامل فروش

سینماروزان: اکران محدود و تک سانس «هزارپا» ویژه ناشنوایان درشرایطی ادامه دارد که این فیلم رقم فروش ۴۰میلیارد را رد کرده است. «مغزها…» [...]

«هزارپا» یک نفس تا ۴۰میلیارد/«مغزها…» ۱۲میلیاردی شد/«پیشونی سفید۲» ۳٫۵میلیاردی شد/«لازانیا» ۴میلیاردی شد/«سرو…» نیم میلیارد را رد کرد/«خانم یایا» ۳میلیاردی شد/«بمب» دوروزه نیم میلیاردی شد/استارت ضعیف کمدیهای تازه اکران شده!!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: کمدی رکوردشکن «هزارپا» که به نظر نمیرسد لااقل تا یکی دو سال آینده فیلمی بتواند رکوردش را بزند آخرین روزهای اکران را با سانسهای [...]

«هزارپا» مماس با ۴۰میلیارد قرار گرفت/«مغزها…» به ۱۲میلیارد نزدیک شد/«لازانیا» در مرز ۴میلیاردی شدن/«پیشونی سفید۲» ۳میلیاردی شد/«خانم یایا» از ۲٫۵میلیارد عبور کرد/«سرو زیر آب» در آستانه نیم میلیاردی شدن/قعرنشینی فیلمی ارگانی که بعد از حدود۴۰روز فقط ۴میلیون فروخته!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: کمدی «هزارپا» در حالی به اکران خود در سالنهای محدود ادامه میدهد که رقم فروش خود را از ۳۸٫۵ میلیارد عبور داده است و بیشتر از [...]

«مغزها…» در آستانه ۱۱میلیارد/«لس آنجلس…» از ۶میلیارد عبور کرد/«خانم یایا»میلیاردی شد/«لازانیا» ۳میلیارد را رد کرد/«پیشونی سفید۲» از ۲میلیارد گذشت/فیلمهای ارگانی در قعر آمار فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: کمدی «هزارپا» هرچند از چرخه اکران رسمی حذف شده ولی همچنان با در اختیار داشتن تعدادی از سینماهای شهرستانها اکران خود را ادامه [...]

«مغزها…» ۹میلیارد را رد کرد/«لس آنجلس…» ۵میلیاردی شد/«لازانیا» دومیلیارد و نیمی شد/«پیشونی سفید۲» ۱٫۵میلیارد را رد کرد/دو فیلم ارگانی قعرنشین رویهم نزدیک به ۳میلیون هم نفروختند!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: «هزارپا» در صدر آمار فروش به اکران محدود خود ادامه میدهد و فقط یک گام مانده تا ۳۸میلیاردی شود. «مغزها…» درام رئالیستی تلخ [...]

«هزارپا» مماس با ۳۸میلیارد به اکران خود ادامه میدهد/«مغزها…» ۸میلیاردی شد/«لس آنجلس…» ۴میلیارد را رد کرد/«لازانیا» بدون سینماهای شهرداری و بدون تیزر ۲میلیاردی شد/«پیشونی سفید۲» میلیاردی شد/دو فیلم ارگانی تازه‌ اکران‌شده رویهم ۲۰۰هزار تومان هم نفروختند!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: «هزارپا» صدرنشین آمار فروش آخرین روزهای اکران را در آستانه ۳۸میلیاردی شدن میگذراند و درام «مغزها…» که عنوان بهترین فیلم [...]

«هزارپا» ۳۷٫۵میلیاردی شد/«مغزها…» ۷میلیارد را رد کرد/«لس آنجلس…» در مرز ۳میلیارد/«لازانیا» ۱٫۵میلیارد را رد کرد/«پیشونی سفید۲» نیم میلیاردی شد/قعرنشینی محصولات مورد حمایت فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش سینماها تحت تأثیر اقبالیست که مخاطبان به فیلمهایی از گونه های مختلف نشان میدهند. کمدی «هزارپا» رقم فروش ۳۷٫۵میلیارد [...]

«مغزها…» در کمتر از ده روز به مرز ۳میلیارد رسید/«لازانیا» دوروزه ۱۰۰میلیون را رد کرد/«هزارپا» به ۳۷میلیارد نزدیک شد/ «هشتگ» به‌راحتی «عرق سرد» را پشت سر گذاشت!/شکست سنگین فیلمهای مورد حمایت فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش سینماها همچنان «هزارپا» است که در فاصله هفت روز مانده به صدروزه شدن اکرانش ۳۶٫۵میلیارد را رد کرده است. [...]

“هزارپا” در سودای ۳۷ میلیاردی شدن/”کاتیوشا” ۲٫۵ میلیاردی شد/ “شعله ور” میلیارد را رد کرد/”مغزها…” دو روزه نیم میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: بعد از پشت سر گذاشتن دهه اول محرم و آغاز اکران پاییز هنوز رونق تمام و کمالی بر گیشه حاکم نیست و از میان فیلمهای تازه اکران [...]

«هزارپا» ۳۶میلیاردی شد/«کاتیوشا» در مرز ۲٫۵میلیارد/«شعله ور» به نزدیکی میلیارد رسید/شکست سنگین فیلمهای مورد حمایت فارابی، انجمن دفاع مقدس و موسسه آوینی +آمار کامل فروش

سینماروزان: «هزارپا» علیرغم آن که با آغاز محرم بخش عمده سالنهایش را از دست داد اما فروش خود را از ۳۶میلیارد گذرانده و به اکران در تعدادی [...]

«هزارپا» ۳۵میلیاردی شد/«دم سرخها» به ۳میلیارد نزدیک شد/«کاتیوشا» دومیلیارد را پشت سر گذاشت/فروش فاجعه‌بار فیلمهای ارگانی مطبوع(!) شهرداری و فارابی +آمار کامل فروش

سینماروزان: «هزارپا» بعد از دو ماه نمایش فروش خود را از ۳۵میلیارد هم گذراند و رکوردی تازه در آمار فروش سینماها به جای گذاشت و «تکزاس» [...]

«هزارپا» بزودی ۳۳میلیاردی میشود/«کاتیوشا» در آستانه دومیلیاردی شدن/«شعله‌ور» نیم میلیاردی شد/ذبح کامل «پشت دیوار سکوت» و «همه چی عادیه» با ندادن حتی ۵سالن فول‌سانس به آنها!/فروش نازل «داش آکل» و «آخرین بار کی سحرو دیدی؟»+آمار کامل فروش

سینماروزان: تبعیض در توزیع سالن بدجوری به فیلمهایی که در هفته های اخیر روی پرده رفته اند آسیب زده است. در بالای جدول فیلمهایی هستند که [...]

«هزارپا» ۳۰میلیاردی شد/«کاتیوشا» و «دم سرخها» در آستانه دومیلیاردی شدن/آغاز جدی فیلمسوزی با تبعیض شگفت‌انگیز در توزیع سالن/سه فیلم تازه اکران‌شده رویهم به‌اندازه فیلم عروسکی مطبوع فارابی هم سالن ندارند!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: میانه تابستان را در شرایطی پشت سر میگذاریم که به نظر میرسد به جای سال قبل که نیمه دوم سال آغاز جدی فیلمسوزی بود حالا یک ماه [...]
image_print