۲۴۰۵۱۳۹۷
سینما قدس

«هزارپا»در مرز۲۳میلیارد/«کاتیوشا»میلیاردی شد/«دشمن زن» در آستانه ۴میلیارد/«دم سرخها» نیم میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش «هزارپا»است که با حضور رضا عطاران در رأس بازیگران میتازد و به زودی ۲۳میلیارد را هم پشت سر خواهد گذشت. «تکزاس» [...]
پردیس زندگی

«هزارپا» از ۱۸میلیارد عبور کرد/«تکزاس» از ۱۴میلیارد گذشت/«به وقت خماری» یک میلیارد را رد کرد/«کاتیوشا» ۶۰۰میلیونی شد/«دشمن زن» بدون سینماهای شهرداری از ۳٫۵میلیارد عبور کرد/«دم سرخها» دوروزه ۱۰۰میلیون را رد کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: همان طور که قابل پیش‌بینی بود کمدی «هزارپا» با حضور رضا عطاران در مرکزیت بازیگرانش توانست رکورد فروش سالانه را که پیشتر [...]
پردیس سمرقند

«هزارپا» یک گام تا ۱۴میلیاردی شدن/«دشمن زن» بدون سینماهای شهرداری در مرز ۳٫۵میلیارد/«کاتیوشا» دوروزه ۱۲۰میلیونی شد!/فروش مأیوس‌کننده «خاله قورباغه» که هم بیش از صد سالن دارد و هم کلی تیزر و تبلیغات شهری!+آمار کامل فروش

سینماروزان: بالاخره بعد از سه هفته اکران، کمدی عطارانی «هزارپا» توانست فروشش را از «تکزاس» پیش اندازد و در صدر آمار فروش جای گیرد. «هزارپا» [...]
پردیس سمرقند

«هزارپا» در مرز ۹میلیارد/«دشمن زن» علیرغم توقیف شهرداری در آستانه ۳میلیارد/«خجالت نکش» ۴٫۵میلیاردی شد/«به وقت خماری» به نزدیکی میلیارد رسید/بهمن کامیار با دو فیلم(!!) در قعر جدول فروش!+آمار کامل فروش

سینماروزان: بعد از «تکزاس» که رقم فروش ۱۳میلیارد را رد کرده این کمدی «هزارپا» است که با نزدیک کردن فروش خود به ۹میلیارد رده دوم آمار فروش [...]
پردیس کورش

«تکزاس» ۱۳میلیاردی شد/«هزارپا» نزدیک به ۴میلیارد فروخت/«دشمن زن» بدون سینماهای شهرداری در مرز ۲٫۵میلیاردی شدن/«خجالت نکش» در آستانه ۴٫۵میلیارد/شکست «خاله قورباغه» علیرغم تخصیص کلی استند شهری و پخش تیزر از Gem+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش همچنان کمدی «تکزاس» است که بی سرگروه به اکران خود ادامه میدهد و بیش از ۱۳میلیارد هم فروخته است. انیمیشن «فیلشاه» [...]
سینما آزادی پردیس

«تکزاس» ۱۲میلیاردی شد/«خجالت نکش» ۴میلیاردی شد/«هزارپا» دوروزه در آستانه یک میلیارد قرار گرفت!!/«دشمن زن» علیرغم توقیف توسط شهرداری در مرز ۲میلیاردی شدن/«به وقت خماری» در آستانه نیم میلیاردی شدن+آمار کامل فروش

سینماروزان: هرچند به لحاظ آمار فروش این «تکزاس» است که بالاترین آمار فروش را دارد و به زودی ۱۳میلیاردی خواهد شد اما این کمدی «هزارپا»ست [...]
سینما اریکه

«تکزاس» در مرز ۱۲میلیارد فروش/«خجالت نکش» در مرز ۴میلیارد/«دشمن زن» در هیاهوی جام‌جهانی میلیاردی شد/«به وقت خماری» ۲روزه در آستانه ۱۰۰میلیون قرار گرفت+آمار کامل فروش

سینماروزان: پیشتاز آمار فروش کمدی «تکزاس» است که در آخرین روزهای اکران خود میکوشد به ۱۲میلیارد برسد. بعد از «تکزاس» انیمیشن کودکانه «فیلشاه» [...]
پردیس سپنتا-شهرک

«تکزاس» در مرز ۱۱ میلیارد فروش/«عصبانی نیستم» در آستانه ۳٫۵میلیاردی شدن/«چهارراه استانبول» در مرز ۳میلیاردی شدن/«دشمن زن» نیم میلیارد را رد کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش سینماها علیرغم روی پرده رفتن فیلمهای اکران عیدفطر همچنان ولرم است و به داغی نرسیده؛ در این اوضاع ولرم فروش فیلمهای [...]
پردیس باغ کتاب

«مصادره» ۱۶میلیاردی شد/«عصبانی نیستم» ۳میلیارد را رد کرد/«خجالت نکش» در آستانه ۳میلیاردی شدن/«دشمن زن» دوروزه در مرز ۱۰۰میلیون قرار گرفت+آمار کامل فروش

سینماروزان: اکران سرد رمضانی با آغاز روی پرده رفتن اولین فیلمهای اکران عیدفطر ولرم شده است. صدرنشین آمار فروش همچنان «مصادره» است که [...]
سینما اریکه

«مصادره» یک اپسیلون تا ۱۶میلیارد/«تکزاس» ۹میلیاردی شد/«عصبانی نیستم» در آستانه ۳میلیاردی شدن/«خوک» میلیاردی شد/ادامه رقابت «خجالت نکش» و «چهارراه استانبول»+آمار کامل فروش

سینماروزان: آخرین روزهای اکران رمضان را در حالی پشت سر می گذاریم که عدم ایده پردازی مناسب برای اکرانهای ویژه افطار تا سحر باعث شده یکی [...]
سینما اریکه

«مصادره» در مرز ۱۶میلیاردی شدن/«عصبانی نیستم» در آستانه ۳میلیارد/«تکزاس» به ۹میلیارد نزدیک شد/«چهارراه استانبول» و «خجالت نکش» دومیلیاردی شدند+آمار کامل فروش

سینماروزان: «مصادره» همچنان صدرنشین آمار فروش سینماهاست و آخرین روزهای اکران خود را در آستانه ۱۶میلیاردی شدن می گذراند. فیلمهای «لاتاری» [...]
سینما عصرجدید

«مصادره» در آستانه ۱۶میلیاردی شدن/«لونه زنبور» ۹میلیارد را رد کرد/حرکت «فیلشاه» به سمت ۸میلیارد/«عصبانی نیستم» در مرز ۲٫۵میلیارد/«خجالت نکش» و «چهارراه استانبول» ۱٫۵میلیارد را رد کردند+آمار کامل فروش

سینماروزان: حجم بالای سالنهایی که در اختیار فیلمهای اکران اول نوروز است باعث شده فیلمهای اکران دوم نتوانند آنقدرها در جلب مخاطب موفق [...]
سینما استقلال

«مصادره» ۱۵میلیارد را رد کرد/«فیلشاه» هفت میلیاردی شد/«عصبانی نیستم» در مرز ۲میلیاردی شدن/«خجالت نکش» و «چهارراه استانبول» میلیاردی شدند/فیلم مجیدی در قعر جدول فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: آشفته بازار اکران در نیمه دوم ۹۶ در سال ۹۷ از همین ابتدای سال رخ داده است. عدم توزیع منصفانه سالن میان فیلمهای روی پرده به [...]
سینما آفریقا

«مصادره» در مرز ۱۵میلیارد/«عصبانی نیستم» میلیاردی شد/«خرگیوش» با فقط ۵ سالن در مرز ۲٫۵میلیاردی شدن/«خجالت نکش» در آستانه نیم میلیارد فروش/قعرنشینی فیلم مجیدی/بیشتر از ۳۰۰ سالن در اختیار دو فیلم ارگانی-۴درصدی که اکران رسمیشان ۹ روز قبل پایان یافته!!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: اکران سینماها در حالی به نیمه انتهایی ماه دوم سال رسیده که کمبود سالن آثاری که در اکران دوم نوروز روی پرده رفته اند موجب شده [...]
پردیس کوروش

«مصادره» ۱۲میلیارد را رد کرد/تکزاس ۲روزه ۴۰۰میلیونی شد/«فیلشاه» ۳میلیاردی شد/«خرگیوش» با حداقل سالن در مرز۲میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: اختلاف فروشی که میان کمدی «مصادره» و فیلمهای ارگانی-درصدی «به وقت شام» و «لاتاری» از ابتدای اکران وجود داشت همچنان وجود [...]
پردیس کورش

«مصادره» ده میلیاردی شد/«لونه زنبور» به ۶میلیارد نزدیک شد/«خرگیوش» با حداقل سالن در مرز ۲میلیارد/همچنان حداکثر سالنها در اختیار دو فیلم ارگانی-۴درصدی+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش به‌لحاظ کمیت همچنان با بالانشینی «آینه بغل» و «مصادره» همراه است؛ اولی چهار ماه کامل نمایش خود را هم پشت سر گذاشته [...]
سینما استقلال

«مصادره» در مرز ۹میلیارد/«خرگیوش» با حداقل سالن در مرز ۱٫۵میلیارد/نزدیک به ۳۵۰ سالن در اختیار دو فیلم ارگانی-۴درصدی/«فراری» با محسن تنابنده در قعر جدول فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش سینماها با پیشتازی کمدی «مصادره» با بازی رضا عطاران ادامه دارد؛ هرچند حجم تبلیغات «مصادره» به گرد فیلم ارگانی [...]
سینما آزادی پردیس

«مصادره» ۵میلیاردی شد/نزدیک به ۳۰۰سالن در اختیار دو فیلم ارگانی-۴درصدی/ «لونه زنبور» ۲٫۵میلیاردی شد/«خرگیوش» بدون تیزر تلویزیونی و با فقط ۳۰سالن فول‌سانس در آستانه میلیاردی شدن/«فراری» در قعر آمار فروش+آمار کامل فروش

سینماروزان: «آینه بغل» که به زودی چهارمین ماه اکران خود را تمام خواهد کرد به فروش ۲۰ میلیارد و نیم رسیده و در صدر آمار فروش قرار دارد و [...]
پردیس باغ کتاب

«مصادره» در آستانه ۲میلیارد قرار گرفت/«به وقت شام» و «لاتاری» با انبوه سالن و تیزر در حسرت میلیارد/«خرگیوش» با حداقل سالن در مرز ۳۰۰میلیون قرار گرفت/«فیلشاه» ۱۰۰میلیون را رد کرد/«فراری» به ۱۰۰میلیون هم نرسید+آمار کامل فروش

سینماروزان: رقابت در گیشه نوروزی مطابق پیش بینی ها به نفع رضا عطاران و کمدی «مصادره» پیش میرود. این کمدی توانسته از رقم فروش ۱میلیارد [...]
سینما قدس

«مصادره» دو روزه در مرز ۳۰۰میلیون قرار گرفت/رقابت فیلمهای مطبوع اصولگرایان/«لونه زنبور» ۱۰۰میلیونی شد/«خرگیوش» با حداقل سالن  ۵۰میلیون را رد کرد/شکست سنگین «فراری» حتی با حضور همکار سازمان ارزشی!+آمار کامل فروش

سینماروزان: آغاز اکران فیلمهای نوروزی به مانند سالیان پیش گرم نبود؛ نمیدانیم چینش اکران دلیل این امر است یا همچنان توزیع ناعادلانه سالن [...]
image_print