۱۸۰۹۱۳۹۸
پردیس+سینما+ایران+مال

«مطرب» ۱۹میلیاردی شد/«چشم و گوش بسته» و «هزارتو» ۵میلیاردی شدند/«خانه پدری» مماس با ۲میلیارد از پرده پایین کشیده شد/«…دختر شیرازی» دوروزه ۶۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش همچنان «مطرب» است که فت و فراوان تیزر تلویزیونی هم به آن اختصاص یافته است. دو فیلم «چشم و گوش بسته» و «هزارتو» [...]

“مطرب” ۱۴میلیاردی شد/”هزارتو” به ۵میلیارد نزدیک شد/”چشم و گوش بسته” مماس با ۴میلیارد/حرکت “خانه پدری” به سمت ۲میلیاردی شدن/شکست سنگین فیلمهای تازه اکران شده+آمار کامل فروش

سینماروزان: ورای تبعیض در توزیع سانس‌ها، قطعی اینترنت در دو هفته اخیر عاملی شده برای کاهش فروش بخش عمده فیلمها منهای آنها که تیزرهای [...]

ریزش شدید مخاطبان در روزهای گرانی بنزین و قطعی اینترنت/«مطرب» ۱۰میلیاردی شد/«هزارتو»از  ۴میلیارد عبور کرد/«چشم و گوش بسته» ۲میلیارد را رد کرد/«خانه پدری» میلیاردی شد/«سمفونی نهم» نیم میلیاردی شد/قعرنشینی فیلمهای کودک+آمار کامل فروش

سینماروزان: قطعی اینترنت منتج از اغتشاشات پس از گرانی بنزین سبب ساز ریزش شدید مخاطبان سینماها در یک هفته اخیر شده است و به جز فیلمهایی [...]

«مطرب» ۶میلیاردی شد و «رد خون» را کنار زد/«هزارتو» در مرز ۳میلیارد/«چشم و گوش بسته» ۱٫۵میلیاردی شد/«درخونگاه» مماس با ۱٫۵میلیارد/«خانه پدری» بلافاصله بعد از رفع توقیف در مرز میلیارد قرار گرفت/«سمفونی نهم» به نیم میلیارد نزدیک شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: اکران کمدی «مطرب» و اقبال مخاطبان به آن سبب ساز آن شده که فقط در ده روز این کمدی با گذر از فروش ۶میلیارد، «رد خون» که با حمایت [...]

«مسخره باز» مماس با ۳٫۵میلیارد/«هزارتو» و «کلوپ همسران» ۳میلیاردی شدند/«درخونگاه» به ۱٫۵میلیارد نزدیک شد/«سمفونی نهم» دوروزه ۱۰۰میلیونی شد/شکست سنگین فیلمهای کودک تازه اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان: با روی پرده رفته کمدیهای «مطرب» و «چشم و گوش بسته» و همچنین فانتزی «سمفونی نهم» به نظر میرسد ترمز «…رد خون» کشیده شده است. [...]

حرکت «کلوپ همسران» به سمت ۳میلیارد/«مسخره‌باز» ۲٫۵میلیارد را رد کرد/کاهش فاصله «مردی بدون سایه» با ۲میلیارد/«درخونگاه» به ۱٫۵میلیارد نزدیک شد/«سال دوم…» مماس با میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش سینماهای قسمت دوم فیلم «ماجرای نیمروز» قرار دارد که با حمایت هنگفت فارابی و انبوه تیزر و تبلیغ محیطی روی [...]
پردیس+زندگی

“کلوپ همسران” ۲.۵میلیاردی شد/”مسخره‌باز” ۲میلیاردی شد/”مردی بدون سایه” ۱.۵میلیارد را رد کرد/”درخونگاه” میلیاردی شد/”هزارتو” نیم میلیاردی شد/”خانه پدری” دو روزه ۲۰۰میلیون را رد کرد+آمار کامل فروش

سینماروزان: دو فیلم تازه اکران شده سینماها یعنی “هزارتو” و “خانه پدری” رونقی نسبی را به گیشه‌ها داده‌اند. “هزارتو” [...]
سینما آستارا

امتداد تصاحب بخش عمده سانس‌ها توسط فیلمی که با حمایت فارابی تولید شده!/«ایده اصلی» ۴میلیاردی شد/«کلوپ همسران» دومیلیارد را رد کرد/«مردی بدون سایه»از ۱٫۵میلیارد عبور کرد/«مسخره‌باز» از یک میلیارد گذشت/«شاه کش» میلیاردی شد/«درخونگاه» مماس با میلیارد/«پیلوت» با جواد عزتی بعد از سه هفته فقط نیم میلیارد فروخت!!+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش «شبی…» است که آخرین روزهای اکرانش را کمی بیش از ۱۹میلیارد سپری میکند و به دنبال آن «سرخپوست» است که در [...]

کاهش فاصله «سرخپوست» با ۱۵میلیارد/«ایکس لارج» به ۷میلیارد نزدیکتر شد/«کلوپ همسران» در مرز ۲میلیارد/«مردی بدون سایه» مماس با ۱٫۵میلیارد/«شاه کش» در نزدیکی میلیارد/«درخونگاه» نیم میلیارد را رد کرد/«مسخره‌باز» دوروزه در مرز ۳۰۰میلیون قرار گرفت+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش «شبی..» است که آخرین روزهای اکرانش را با عبور از ۱۹میلیارد و با فاصله از ۲۰میلیارد میگذراند. به دنبال آن [...]
پردیس+زندگی

بیش از ۵۰۰سانس در اختیار فیلمی ۱۲+ که با حمایت میلیاردی فارابی تولید شده!!!/«سرخپوست» در مرز ۱۵میلیارد/«ایکس لارج» به سمت ۷میلیاردی شدن میرود/«کلوپ همسران» در مرز ۱٫۵میلیارد/«مردی بدون سایه» میلیاردی شد/«شاه کش» نیم میلیارد را رد کرد/«درخونگاه» دوروزه ۱۰۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: گیشه پاییزی رونق چندانی ندارد و هرچند چندین و چند فیلم در دو هفته اخیر روی پرده رفته اند ولی توزیع سانسها به نفع یکی دو فیلم [...]

«تگزاس۲» باوجود عرضه خانگی همچنان میفروشد!/«ایکس لارج» و «زهرمار» ۶٫۵میلیاردی شدند/«ایده اصلی» مماس با ۴میلیارد/«کلوپ همسران» در آستانه یک میلیارد/«مردی بدون سایه» و «شاه کش» نیم میلیارد را رد کردند+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش «تگزاس۲» قرار دارد که با وجود عرضه خانگی همچنان میفروشد و در هفته اخیر هم ۱۰۰میلیون گیشه خالص داشته است. [...]
پردیس+سمرقند

«سرخپوست» به ۱۴٫۵میلیارد رسید/«ایکس لارج» در مرز ۶٫۵میلیارد/«کلوپ همسران» و «مردی بدون سایه» ۲روزه در مرز ۲۰۰میلیون قرار گرفتند/«شاه کش» ۲روزه صدمیلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: علیرغم آن که در آخرهفته اخیر چهار فیلم تازه روی پرده رفته اند ولی عدم تخصیص سانس کافی به این آثار و همچنان تقسیم بخش عمده سانسها [...]

«سرخپوست» در آستانه ۱۴٫۵میلیارد/«ایده اصلی» در مرز ۳میلیارد/«قسم» در حسرت ۳میلیاردی شدن/«روسی» به زحمت از نیم میلیارد گذشت/«چاقی» به ۲۰۰میلیون هم نرسید+آمار کامل فروش

سینماروزان: با آغاز ماه محرم و حذف فیلمهای کمدی از سبد اکران، رکودی عظیم گریبانگیر اکران شده است و یک دلیلش میتواند عدم برنامه‌ریزی برای [...]
سینما+بهمن

«سرخپوست» ۱۴میلیارد را رد کرد/«ایده اصلی» مماس با ۳میلیارد فروش/«قسم» از دومیلیارد عبور کرد/«سرکوب» میلیاردی شد/فروش نازل «چاقی»، «برمودا» و «صدای منو میشنوید»+آمار کامل فروش

سینماروزان: با حذف فیلمهای کمدی از چرخه اکران در ماه محرم فضایی مساعد برای رونق فروش فیلمهایی نظیر «ایده اصلی»، «قسم» و «قصرشیرین» فراهم [...]
پردیس+زندگی

«تگزاس۲» ۲۵میلیارد را رد کرد/«سرخپوست» ۱۴میلیاردی شد/«زهرمار» مماس با ۶٫۵میلیارد/«ایکس لارج» ۶میلیاردی شد/«تپلی…» در مرز۱٫۵میلیارد/«سرکوب» مماس با میلیارد/شکست سنگین «روسی»/سه فیلم تازه اکران‌شده رویهم ۳۰میلیون هم نفروختند!!+آمار فروش

سینماروزان: در آستانه ماه محرم همچنان «تگزاس۲» است که در صدر آمار فروش قرار گرفته است و فروش خود را از ۲۵میلیارد گذرانده است. «شبی…» [...]

«تگزاس۲» به ۲۵میلیارد نزدیک شد/«زهرمار» ۶میلیاردی شد/«ایکس لارج» مماس با ۶میلیارد/«ایده اصلی» به ۲میلیارد نزدیک شد/«تپلی ومن» در مرز ۱٫۵میلیارد/«سرکوب» در آستانه میلیاردی شدن+آمار کامل فروش

سینماروزان: در بالاترین جایگاه فروش همچنان «تگزاس۲» قرار دارد که به ۲۵میلیاردی شدن نزدیک میشود و به دنبال آن «شبی…» قرار دارد که آخرین [...]

«تگزاس۲» ۲۴میلیاردی شد/توقف «سرخپوست» حوالی ۱۳میلیارد/«زهرمار» در آستانه ۶میلیارد/«ایکس لارج» در مرز ۵٫۵میلیارد/«تپلی و من» و «ایده اصلی» میلیاردی شدند/«سرکوب» با محدودیت عرضه در سینماهای حوزه در مرز یک میلیارد/شکست سنگین «جانان»+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش سینماهای ایران با صدرنشین کمدی-حادثه ای «تگزاس۲» ادامه دارد. در خلأ کمدیهایی که پرماجرا و پرحادثه باشند «تگزاس۲» [...]
سینما آستارا

«تگزاس۲» از ۲۳٫۵میلیارد عبور کرد/«سرخپوست» ۱۳میلیاردی شد/«زهرمار» ۵میلیارد را رد کرد/«ایکس لارج» ۴٫۵میلیاردی شد/«تپلی و من» و «سرکوب» از نیم میلیارد گذشتند/شکست سنگین «جانان» در آغاز اکران+آمار کامل فروش

سینماروزان: با کنار رفتن «متری شش و نیم» از سبد اکران و عرضه خانگی قریب الوقوع آن، پیشتاز آمار فروش کمدی «تگزاس۲» هست که در فقدان کمدیهای [...]

توقف «متری شش و نیم» در آستانه ۲۸میلیارد/«تگزاس۲» در مرز ۲۳ میلیارد/«زهرمار» مماس با ۵میلیارد/«ایکس لارج» ۴میلیاردی شد/«سرکوب» در مرز نیم میلیارد/«تپلی…» ۳۰۰میلیون را رد کرد +آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش «متری شش و نیم» قرار دارد که با پایان رسمی اکرانش در مرز و یا در حسرت ۲۸میلیارد متوقف مانده است. کمدی «تگزاس۲» [...]

«تگزاس۲» ۲۲میلیاردی شد/«سرخپوست» ۱۲میلیاردی شد/«زهرمار» مماس با ۴٫۵میلیارد فروش/«ایکس لارج» ۳میلیاردی شد/«سرکوب» دوروزه ۷۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: صدرنشین آمار فروش همچنان «متری شش و نیم» است که اخیرا به بخش فرعی جشنواره ونیز هم راه یافته و شاید همین حضور در بخش فرعی ونیز [...]
image_print