۰۴۰۹۱۳۹۹
توچال

صدور پروانه نمایش برای “ازدواج جنجالی” و “توچال”+صدور پروانه برای یک فیلم دیگر

سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. دو فیلم بدنه با نامهای “ازدواج جنجالی” و “توچال” [...]
image_print