۲۹۰۳۱۴۰۰

آقای گبرلو! این “گودبای پارتی” بود یا جشن تولد؟

سینماژورنال/حامد مظفری: مراسمی که محمود گبرلو برای جشن تولد ۵ سالگی برنامه “هفت” برگزار کرد از چند جهت شگفت انگیز به نظر می رسید. جهت [...]
image_print